Materiały szkoleniowe dla księgowych

Samodzielny księgowy

Samodzielny księgowy - rachunkowość od podstaw

Księgowy jest stanowiskiem, które otwiera możliwości rozwoju kariery w obszarze księgowości i finansów. Od osób obejmujących tą funkcję nie wymaga się doświadczenia zawodowego - ukończenie kursu księgowości od podstaw  pozwala uzyskać niezbędną wiedzę do wykonywania tej pracy  - zawód ten mogą wykonywać także studenci lub osoby ze średnim wykształceniem.

Do podstawowych obowiązków należy:
• księgowanie dokumentów
• uzgadnianie ewidencji z kontami księgi głównej
• prowadzenie ewidencji kasowej
• sprawdzanie poprawności rachunkowej przygotowanych deklaracji i sprawozdań
• przygotowywanie przelewów bankowych
• potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami

Katalog zawodów
Tematycznie
Kontakt

Akademia MDDP
Browary Warszawskie, Biura "Przy Warzelni"
ul. Grzybowska 56
00-844 Warszawa
Tel. (022) 208 28 26
Fax. (022) 211 20 90
biuro@akademiamddp.pl
www.akademiamddp.pl

Partnerzy