Materiały szkoleniowe dla księgowych

Samodzielny księgowy

Samodzielny księgowy - rachunkowość od podstaw

Księgowy jest stanowiskiem, które otwiera możliwości rozwoju kariery w obszarze księgowości i finansów. Od osób obejmujących tą funkcję nie wymaga się doświadczenia zawodowego - ukończenie kursu księgowości od podstaw  pozwala uzyskać niezbędną wiedzę do wykonywania tej pracy  - zawód ten mogą wykonywać także studenci lub osoby ze średnim wykształceniem.

Do podstawowych obowiązków należy:
• księgowanie dokumentów
• uzgadnianie ewidencji z kontami księgi głównej
• prowadzenie ewidencji kasowej
• sprawdzanie poprawności rachunkowej przygotowanych deklaracji i sprawozdań
• przygotowywanie przelewów bankowych
• potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami