Materiały szkoleniowe dla księgowych

Główny Księgowy

Główny księgowy

Wymagania związane z przygotowaniem zawodowym osób pracujących na stanowisku głównego księgowego są uzależnione w dużej mierze od rozmiaru i zakresu działania firmy.

Pod wpływem standardów stosowanych przez zachodnie korporacje zmieniają się  wymagania wobec osób pracujących na tym stanowisku. Coraz częściej oczekuje się od nich najwyższych kwalifikacji, w tym ukończenia studiów oraz kursów specjalistycznych. W firmach małych wciąż bardziej istotne niż wykształcenie jest doświadczenie praktyczne.

Rola Głównego Księgowego w Polsce wyraźnie się zmieniła na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Obecnie od osób będących na tym stanowisku, wymaga się bardzo dobrej znajomości prawa podatkowego jak i coraz częściej wiedzy z zakresu międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej oraz zasad rachunkowości zarządczej.